Dr. V och hans team av experter strävar efter att svara på alla dina frågor så snabbt som möjligt, men vi kan inte garantera en specifik tidsram för ett svar. I genomsnitt besvaras de flesta förfrågningar med skräddarsydda råd inom någon vecka, men det beror på teamets tillgänglighet.

Även om alla våra svar är direkta från vårt expertteam, bör de användas i utbildningssyfte och ska inte tolkas som medicinska råd. Informationen som tillhandahålls av DermSilk ska inte användas för att ställa en medicinsk diagnos och är inte heller avsedd som en rekommendation för behandling eller hantering av något medicinskt tillstånd; endast din personliga läkare kan ge den här typen av råd, och därför bör ingen av informationen du får användas i stället för konsultation eller diagnos från din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal. Rådgör med din läkare om du tror att du har ett medicinskt tillstånd.

Genom att skicka din fråga förbehåller vi oss rätten att publicera frågan och svaret på någon av DermSilks nätverkskanaler. All personlig och privat information kommer att utelämnas från dessa publicerade dokument.